Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

33748

04.05.2021

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 28.10.2023
Od 03.10.2023
03.10.2023 - 27.10.2023
03.10.2023 - 27.10.2023
04.05.2021 - 02.10.2023
04.05.2021 - 02.10.2023
04.05.2021 - 02.10.2023

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
09.01.2024 09.01.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
20.01.2023 20.01.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2022 03.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
27.10.2023
02.10.2023
03.05.2021

24.02.2024

25.02.2024