Register partnerov verejného sektora

Kontakty

Otázky týkajúce sa právnej úpravy zákona o partneroch verejného sektora môžete adresovať na rpvs@justice.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava

IČO: 00166073

Tel: 02/ 888 91 111

Telefónny zoznam zamestnancov MS SR