Register partnerov verejného sektora

Zoznam elektronických služieb


Prvozápis partnera verejného sektora Služba

Služba je určená pre vykonanie prvého zápisu fyzickej osoby alebo právnickej osoby do registra partnerov verejného sektora.

Zmena existujúceho partnera verejného sektora Služba

Služba je určená pre vykonanie zmeny údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora. Ide o zmenu údajov o partnerovi verejného sektora, o konečnom užívateľovi výhod a o oprávnenej osobe. Služba je ďalej určená aj pre výmaz oprávnenej osoby alebo zápis novej oprávnenej osoby. Službu použite aj vtedy, ak chcete splniť povinnosť podľa § 22 a 24 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výmaz partnera verejného sektora Služba

Služba je určená pre dobrovoľný výmaz partnera verejného sektora z registra.

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Služba

Služba je určená pre vykonanie zápisu overenia identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu Služba

Služba je určená pre podanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu. Námietku je možné podať až nasledujúci deň po doručení odmietnutia vykonania zápisu z dôvodu replikácie databázy.

Kvalifikovaný podnet Služba

Služba je určená pre podanie kvalifikovaného podnetu