Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Hurricane Factory Tatralandia s. r. o.

45 942 498

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

04.05.2021

Nie je

33748

Oprávnená osoba

Mgr. Martin Ontkovič

53008090

Jána Bottu 208/68, 06901 Snina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.01.2023

20.01.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.06.2023

06.06.2023