Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Hurricane Factory Tatralandia s. r. o.

45 942 498

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

04.05.2021

Nie je

33748

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Martin Ontkovič, s.r.o.

55704085

Pribinova 25, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.01.2024

09.01.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

14.06.2024

15.06.2024