Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14646

08.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 20.08.2019
Od 20.08.2019
Od 20.08.2019
Od 20.08.2019
Od 20.08.2019
Od 20.08.2019
Od 20.08.2019
19.10.2018 - 19.08.2019
19.10.2018 - 19.08.2019
19.10.2018 - 19.08.2019
19.10.2018 - 19.08.2019
19.10.2018 - 19.08.2019
19.10.2018 - 19.08.2019
08.07.2017 - 18.10.2018
08.07.2017 - 18.10.2018
08.07.2017 - 18.10.2018
08.07.2017 - 18.10.2018
08.07.2017 - 18.10.2018
08.07.2017 - 18.10.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
19.08.2019
18.10.2018
07.07.2017

12.12.2019

12.12.2019