Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14646

08.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 29.09.2023
Od 25.02.2022
Od 16.10.2021
Od 26.02.2021
Od 04.03.2020
Od 04.03.2020
04.03.2020 - 28.09.2023
04.03.2020 - 24.02.2022
04.03.2020 - 15.10.2021
04.03.2020 - 25.02.2021
04.03.2020 - 21.08.2020
20.08.2019 - 03.03.2020
20.08.2019 - 03.03.2020
20.08.2019 - 03.03.2020
20.08.2019 - 03.03.2020
20.08.2019 - 03.03.2020
20.08.2019 - 03.03.2020
20.08.2019 - 03.03.2020
19.10.2018 - 19.08.2019
19.10.2018 - 19.08.2019
19.10.2018 - 19.08.2019
19.10.2018 - 19.08.2019
19.10.2018 - 19.08.2019
19.10.2018 - 19.08.2019
08.07.2017 - 18.10.2018
08.07.2017 - 18.10.2018
08.07.2017 - 18.10.2018
08.07.2017 - 18.10.2018
08.07.2017 - 18.10.2018
08.07.2017 - 18.10.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.02.2023 28.02.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
23.09.2022 22.08.2022 iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
28.09.2023
24.02.2022
15.10.2021
25.02.2021
21.08.2020
03.03.2020
19.08.2019
18.10.2018
07.07.2017

30.11.2023

01.12.2023