Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

J & T REAL ESTATE, a.s.

35712155

Akciová spoločnosť

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

08.07.2017

Nie je

14646

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

47232471

Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.11.2019

20.11.2019