Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9368

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.02.2022
Od 25.02.2022
Od 12.07.2017
Od 12.07.2017
01.02.2017 - 11.07.2017
01.02.2017 - 11.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.09.2022 30.06.2022 v súvislosti s plnením zo zmluvy
14.04.2022 31.12.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
21.07.2021 30.06.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
01.02.2021 01.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
06.08.2020 30.06.2020 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
23.01.2020 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2019 01.07.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
22.01.2019 22.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
26.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
13.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
24.02.2022
11.07.2017

06.10.2022

07.10.2022