Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

31322301

Akciová spoločnosť

Röntgenova 26, 85101 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9368

Oprávnená osoba

CREDIS Law s.r.o.

35955341

Radlinského 2788/2, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.01.2023

31.12.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

30.11.2023

01.12.2023