Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

31322301

Akciová spoločnosť

Röntgenova 26, 85101 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9368

Oprávnená osoba

FUTEJ & Partners, s.r.o.

35955341

Radlinského 2788/2, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

21.07.2021

30.06.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021