Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

30602

19.05.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 19.05.2020
Od 19.05.2020
Od 19.05.2020
Od 19.05.2020
Od 19.05.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
18.05.2020

24.11.2020

25.11.2020