Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Lazy pozemkové spoločenstvo Stebnícka Huta

42029287

Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod.

5, 08633 Stebnícka Huta, Slovenská republika

19.05.2020

Nie je

30602

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

23.09.2020

24.09.2020