Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

25108

15.11.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 15.11.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 15.11.2018 Alexander Bende

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
17.02.2020 14.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
30.08.2019 01.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
28.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
14.11.2018

23.09.2020

24.09.2020