Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AGROREAL spol. s.r.o.

31104649

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hlavná 918/2, 92400 Galanta, Slovenská republika

15.11.2018

Nie je

25108

Oprávnená osoba

REVICKÝ a partneri s. r. o.

36863882

Krčméryho 16, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Alexander Bende

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.01.2021

29.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021