Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

17628

02.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 10.08.2017
10.08.2017 - 11.04.2019
02.08.2017 - 09.08.2017
02.08.2017 - 09.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
15.01.2021 15.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
14.02.2020 14.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.04.2019
09.08.2017
01.08.2017

19.01.2021

19.01.2021