Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GARBIAR Stavebniny s.r.o.

47400072

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9042

Oprávnená osoba

Nechala & Co. s. r. o.

36868604

Panenská 23, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.11.2020

25.11.2020