Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9042

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 08.08.2017
Od 08.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
09.01.2020 08.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
19.12.2019 19.12.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
12.12.2019 10.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
19.12.2018 18.12.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
16.02.2018 15.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
07.08.2017

19.01.2021

19.01.2021