Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9984

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.07.2019
Od 23.07.2019
Od 28.08.2018
05.01.2018 - 22.07.2019
Od 29.07.2017
Od 29.07.2017
29.07.2017 - 22.07.2019
29.07.2017 - 27.08.2018
29.07.2017 - 04.01.2018
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.01.2020 09.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
24.07.2019 23.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
09.01.2019 08.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
13.12.2018 12.12.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
08.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
22.07.2019
27.08.2018
04.01.2018
28.07.2017

15.07.2020

15.07.2020