Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

00151700

Akciová spoločnosť

Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9984

Oprávnená osoba

Mgr. Marcel Drgon, advokát s.r.o.

51173565

Jesenského 0/2, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.01.2021

29.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021