Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9963

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.02.2022
10.02.2018 - 24.02.2022
07.04.2017 - 09.02.2018
07.04.2017 - 09.02.2018
01.02.2017 - 06.04.2017
01.02.2017 - 06.04.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.02.2024 27.02.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
13.02.2023 13.02.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
19.02.2021 19.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
05.02.2020 05.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
11.03.2019 28.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
13.02.2018 02.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
24.02.2022
15.04.2019
09.02.2018
06.04.2017

19.04.2024

20.04.2024