Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MOREZ GROUP a.s.

36659126

Akciová spoločnosť

Novozámocká 89, 94905 Nitra, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9963

Oprávnená osoba

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.

50099175

Štúrova 3, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.02.2018

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

10.12.2018

11.12.2018