Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9940

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 09.06.2017
01.02.2017 - 08.06.2017
01.02.2017 - 08.06.2017
01.02.2017 - 08.06.2017
01.02.2017 - 08.06.2017
01.02.2017 - 08.06.2017
01.02.2017 - 08.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
09.01.2020 08.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
31.12.2018 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s plnením zo zmluvy
03.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.07.2020
16.03.2020
31.01.2019
08.06.2017

23.09.2020

24.09.2020