Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GAMO a.s.

36033987

Akciová spoločnosť

Kyjevské námestie 6, 97404 Banská Bystrica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9940

Oprávnená osoba

JUDr. Jozef Oceľ

42304202

Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.01.2020

08.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.01.2020

25.01.2020