Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9931

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 02.08.2017
Od 02.08.2017
01.02.2017 - 01.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
22.01.2020 22.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
19.01.2019 18.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2018 23.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
08.08.2019
01.08.2017

22.10.2020

23.10.2020