Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SkyToll, a. s.

44500734

Akciová spoločnosť

Lamačská cesta 3/B, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9931

Oprávnená osoba

JUDr. Ludmila Joanidisová

30857741

Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.01.2021

26.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021