Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SkyToll, a. s.

44500734

Akciová spoločnosť

Lamačská cesta 3/B, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9931

Oprávnená osoba

BBH advokátska kancelária, s.r.o.

36713066

Suché Mýto 1, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.02.2023

03.02.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.07.2024

20.07.2024