Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9811

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 10.01.2018
Od 03.06.2017
Od 03.06.2017
03.06.2017 - 09.01.2018
01.02.2017 - 02.06.2017
01.02.2017 - 02.06.2017
01.02.2017 - 02.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
24.01.2020 20.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
16.01.2019 07.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2019 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.01.2018
02.06.2017

23.09.2020

24.09.2020