Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KONTI a. s.

35857463

Akciová spoločnosť

Hraničná 18, 82105 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9811

Oprávnená osoba

AKSK, s.r.o.

36859711

Nám. SNP 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.01.2020

20.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020