Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9784

01.02.2017

10.06.2020

dobrovoľný výmaz


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
20.04.2017 - 10.06.2020
20.04.2017 - 10.06.2020
20.04.2017 - 10.06.2020
01.02.2017 - 19.04.2017
01.02.2017 - 19.04.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
20.04.2017 - 10.06.2020 Pavol Zamiška

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
19.03.2019 28.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2018 10.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
19.04.2017

24.11.2020

25.11.2020