Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VPMJ s.r.o.

47226412

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Nová Ľubovňa 227, 065 11 Nová Ľubovňa, Slovenská republika

01.02.2017

10.06.2020

dobrovoľný výmaz

9784

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.03.2019

28.02.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021