Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9736

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 20.09.2019
20.09.2019 - 17.02.2020
20.09.2019 - 17.02.2020
20.09.2019 - 17.02.2020
13.06.2018 - 19.09.2019
13.06.2018 - 19.09.2019
13.06.2018 - 19.09.2019
13.06.2018 - 19.09.2019
13.06.2018 - 19.09.2019
13.06.2018 - 19.09.2019
20.07.2017 - 19.09.2019
20.07.2017 - 19.09.2019
20.07.2017 - 19.09.2019
20.07.2017 - 19.09.2019
20.07.2017 - 19.09.2019
20.07.2017 - 19.09.2019
20.07.2017 - 19.09.2019
20.07.2017 - 19.09.2019
20.07.2017 - 19.09.2019
20.07.2017 - 19.09.2019
20.07.2017 - 19.09.2019
20.07.2017 - 17.01.2019
20.07.2017 - 12.06.2018
20.07.2017 - 12.06.2018
20.07.2017 - 12.06.2018
20.07.2017 - 12.06.2018
01.02.2017 - 19.07.2017
01.02.2017 - 19.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
27.08.2020 26.08.2020 iný dôvod
02.02.2019 31.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
25.01.2018 10.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Dátum začatia konania Dátum skončenia konania Dátum právoplatnosti rozhodnutia Spôsob rozhodnutia Spisová značka
13.05.2019 43PExre/4/2019

História dokumentov

Dátum
17.02.2020
19.09.2019
17.01.2019
12.06.2018
19.07.2017

25.09.2020

26.09.2020