Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Falck Záchranná a.s. v likvidácii

35900130

Akciová spoločnosť

Južná trieda 4B, 04001 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

11.01.2021

dobrovoľný výmaz

9736

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.08.2020

26.08.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Dátum začatia konania Dátum skončenia konania Dátum právoplatnosti rozhodnutia Spôsob rozhodnutia Spisová značka
13.05.2019 43PExre/4/2019

24.07.2021

25.07.2021