Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Falck Záchranná a.s.

35900130

Akciová spoločnosť

Bačíkova 7, 04001 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9736

Oprávnená osoba

Mgr. Kristína Drábiková

42141486

Zochova 6-8, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.02.2019

31.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Dátum začatia konania Dátum skončenia konania Dátum právoplatnosti rozhodnutia Spôsob rozhodnutia Spisová značka
13.05.2019 43PExre/4/2019

05.08.2020

05.08.2020