Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9721

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.06.2017
Od 23.06.2017
01.02.2017 - 22.06.2017
01.02.2017 - 22.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.01.2021 07.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
28.10.2020 26.10.2020 v súvislosti s plnením zo zmluvy
07.05.2020 07.05.2020 v súvislosti s plnením zo zmluvy
09.01.2020 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2020 08.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
06.12.2019 30.11.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
03.07.2019 31.05.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
01.07.2019 05.06.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
09.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
08.01.2019 08.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
19.07.2018 01.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku
11.12.2017 08.12.2017 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
22.06.2017

05.03.2021

05.03.2021