Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

CORA GEO, s. r. o.

31612989

Spoločnosť s ručením obmedzeným

A.Kmeťa 5397/23, 03601 Martin, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9721

Oprávnená osoba

Podtatranská advokátska kancelária, s.r.o

47234237

44, 05937 Štôla, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.01.2021

07.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021