Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9716

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.11.2019
Od 14.11.2019
Od 14.11.2019
Od 14.11.2019
Od 14.11.2019
03.07.2018 - 13.11.2019
21.02.2018 - 13.11.2019
30.11.2017 - 13.11.2019
05.07.2017 - 13.11.2019
05.07.2017 - 13.11.2019
05.07.2017 - 13.11.2019
05.07.2017 - 13.11.2019
05.07.2017 - 02.07.2018
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
06.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.11.2019
02.07.2018
20.02.2018
29.11.2017
04.07.2017

19.11.2019

20.11.2019