Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9716

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 17.09.2020
Od 17.09.2020
13.02.2020 - 16.09.2020
13.02.2020 - 16.09.2020
Od 14.11.2019
Od 14.11.2019
Od 14.11.2019
14.11.2019 - 12.02.2020
14.11.2019 - 12.02.2020
03.07.2018 - 13.11.2019
21.02.2018 - 13.11.2019
30.11.2017 - 13.11.2019
05.07.2017 - 13.11.2019
05.07.2017 - 13.11.2019
05.07.2017 - 13.11.2019
05.07.2017 - 13.11.2019
05.07.2017 - 02.07.2018
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 13.02.2020 Ing. Kamil Panák
Od 17.09.2020 Mgr. Kristián Takáč
Od 17.09.2020 Ing. Jana Somorovská
Od 26.11.2020 Ing. Robert Tánczos
Od 26.11.2020 Ing. Dušan Rusnák
Od 26.11.2020 Ing. Michal Kubinský
Od 26.11.2020 Ing. Peter Ševčík
13.02.2020 - 25.11.2020 Ing. Peter Hanúsek
13.02.2020 - 25.11.2020 RNDr. Michal Babiar PhD.
13.02.2020 - 25.11.2020 MUDr. Ján Zvonár CSc.
13.02.2020 - 25.11.2020 JUDr. Andrea Vitkóová PhD.
13.02.2020 - 16.09.2020 Mgr. Vladimír Cipciar
13.02.2020 - 16.09.2020 Ing. Martin Mišík

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
31.12.2020 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
31.12.2019 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
06.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.11.2020
16.09.2020
12.02.2020
13.11.2019
02.07.2018
20.02.2018
29.11.2017
04.07.2017

17.04.2021

18.04.2021