Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Západoslovenská distribučná, a.s.

36361518

Akciová spoločnosť

Čulenova 6, 81647 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9716

Oprávnená osoba

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

36863360

Vysoká 2/B, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2019

30.06.2019

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

12.12.2019

12.12.2019