Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9699

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 17.06.2017
Od 17.06.2017
01.02.2017 - 16.06.2017
01.02.2017 - 16.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.01.2021 08.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
20.08.2020 20.08.2020 iný dôvod
08.02.2020 08.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
24.01.2019 23.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.04.2020
13.12.2017
16.06.2017

19.06.2021

20.06.2021