Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Gordias, s.r.o.

35727993

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Slávičie údolie 104, 81102 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9699

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.01.2023

12.01.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.03.2023

28.03.2023