Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9681

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 22.07.2017
Od 22.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
29.01.2020 29.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
18.07.2019 17.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
12.01.2019 11.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.07.2017

23.09.2020

24.09.2020