Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

JUTEX - Contract, s.r.o.

35787473

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ivánska cesta2 2, 82104 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9681

Oprávnená osoba

JUDr. Dalibor Pavelka

42402344

Pribinova 46, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.01.2020

29.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020