Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9638

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.03.2019
Od 01.08.2017
Od 01.08.2017
Od 01.08.2017
Od 01.08.2017
Od 01.08.2017
Od 01.08.2017
01.08.2017 - 13.05.2024
01.08.2017 - 22.08.2019
01.08.2017 - 22.08.2019
01.08.2017 - 25.03.2019
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
12.06.2024 12.06.2024 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
22.01.2024 22.01.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
07.08.2023 07.08.2023 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
26.01.2023 26.01.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
26.07.2022 26.07.2022 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
19.01.2022 18.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
08.10.2021 07.10.2021 iný dôvod
15.01.2021 15.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
28.01.2020 27.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
07.02.2019 06.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
15.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.05.2024
18.11.2020
22.08.2019
25.03.2019
31.07.2017

19.07.2024

20.07.2024