Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

JUMP soft a.s.

46117491

Akciová spoločnosť

Landererova 12, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9638

Oprávnená osoba

PATENT IURIST s. r. o.

36724467

Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.08.2023

07.08.2023

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.09.2023

26.09.2023