Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9618

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 16.06.2017
Od 16.06.2017
01.02.2017 - 15.06.2017
01.02.2017 - 15.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
28.01.2020 27.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.07.2019 08.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
22.01.2019 21.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.07.2018 03.07.2018 v súvislosti s plnením zo zmluvy
15.01.2018 15.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
12.12.2017 11.12.2017 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
12.12.2017 11.12.2017 v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
15.06.2017

19.01.2021

19.01.2021