Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VUJE, a.s.

31450474

Akciová spoločnosť

Okružná5 5, 91864 Trnava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9618

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik , s. r. o.

36861049

Nám. Ľ. Štúra 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2021

01.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021