Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VUJE, a.s.

31450474

Akciová spoločnosť

Okružná5 5, 91864 Trnava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9618

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik , s. r. o.

36861049

Nám. Ľ. Štúra 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.07.2019

08.07.2019

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

12.12.2019

12.12.2019