Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9478

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.06.2017
Od 14.06.2017
01.02.2017 - 13.06.2017
01.02.2017 - 13.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
16.07.2021 15.07.2021 iný dôvod
05.01.2021 04.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
09.07.2020 09.07.2020 iný dôvod
03.01.2020 03.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2019 01.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
12.07.2018 11.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
06.01.2018 05.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.06.2017

24.07.2021

25.07.2021