Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

31631134

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kysihýbelská 29, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9478

Oprávnená osoba

Mgr. Peter Mačaj

42192889

Dolná 7, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

05.01.2021

04.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021