Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9454

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.05.2020
Od 06.02.2019
16.03.2018 - 05.02.2019
Od 04.08.2017
Od 04.08.2017
04.08.2017 - 25.05.2020
04.08.2017 - 05.03.2020
04.08.2017 - 15.03.2018
04.08.2017 - 19.01.2018
01.02.2017 - 03.08.2017
01.02.2017 - 03.08.2017
01.02.2017 - 03.08.2017
01.02.2017 - 03.08.2017
01.02.2017 - 03.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 16.03.2018 Ing. Miroslav Hopta
Od 16.03.2018 Ing. Róbert Nemčík PhD.
Od 16.03.2018 Ing. Ľubomír Kuťka
Od 26.05.2020 Ing. Roma Gono
Od 26.05.2020 Ing. Roman Gono
16.03.2018 - 25.05.2020 Ing. Martin Vozár MBA

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.03.2020 09.09.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
09.09.2019 09.09.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.05.2020
05.03.2020
05.02.2019
15.03.2018
19.01.2018
03.08.2017

15.07.2020

15.07.2020