Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

35914921

Akciová spoločnosť

Drieňová 24, 820 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9454

Oprávnená osoba

Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

36611301

Poštová 3, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Martin Vozár MBA
Ing. Miroslav Hopta
Ing. Róbert Nemčík PhD.
Ing. Ľubomír Kuťka

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.09.2019

09.09.2019

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

12.12.2019

12.12.2019