Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9239

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 04.05.2018
Od 18.07.2017
Od 18.07.2017
Od 18.07.2017
18.07.2017 - 03.05.2018
01.02.2017 - 17.07.2017
01.02.2017 - 17.07.2017
01.02.2017 - 17.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
28.01.2020 16.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
18.09.2019 18.09.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
09.11.2018 08.11.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.05.2018
17.07.2017

25.09.2020

26.09.2020