Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ENVIGEO, a.s.

31600891

Akciová spoločnosť

Kynceľová 2, 97411 Banská Bystrica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9239

Oprávnená osoba

JUDr. Ďurčeková s.r.o.

36863254

Alexandra Matušku 4490/1, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

10.02.2021

20.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021