Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ENVIGEO, a.s.

31600891

Akciová spoločnosť

Kynceľová 2, 97411 Banská Bystrica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9239

Oprávnená osoba

JUDr. Ďurčeková s.r.o.

36863254

Námestie Slobody 5, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020