Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9167

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 04.07.2017
01.02.2017 - 03.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
21.01.2020 21.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.08.2019 19.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
20.02.2019 15.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
12.07.2018 12.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
15.01.2018 15.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
21.12.2017 20.12.2017 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.07.2017

25.09.2020

26.09.2020