Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Ing. Viliam Čech

34347470

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

K Surdoku 7668/9, 08001 Prešov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9167

Oprávnená osoba

JUDr. Viera Čopáková

31948405

Tkáčska 2, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

21.01.2020

21.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020