Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9029

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
27.02.2018 - 25.05.2020
Od 30.06.2017
Od 30.06.2017
Od 30.06.2017
01.02.2017 - 29.06.2017
01.02.2017 - 29.06.2017
01.02.2017 - 29.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
14.01.2020 13.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
25.09.2019 25.09.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
10.01.2019 09.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
05.10.2018 04.10.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
08.01.2018 08.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.05.2020
26.02.2018
29.06.2017

15.07.2020

15.07.2020